Dr. Tiger สาขา ขอนแก่น (หนองวัด 1)

ที่อยู่

ซอยบ้านหนองวัด 1, อำเถอเมือง, จังหวัดขอนแก่น 40000

จุดสังเกต

ติดกับศินารินทร์ อพาร์ทเม้นท์