DR.TIGER LAUNDRY มิติใหม่สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ น่าลงทุน

ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านสะดวกซัก
ลงทุนน้อย คืนทุนไว สร้างรายได้แบบเสือนอนกิน

เครื่องซักอุตสาหกรรมถูกนำเข้ามาในนามของ TIGER BRAND ในรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ น่าลงทุน เพื่อส่งมอบเครื่องซักผ้าที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับประชาชนชาวไทยตามวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่ต้องการเห็นคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในทุกมิติของการซัก ผ่านร้านซักผ้าหยอดเหรียญในทุกพื้นที่ของชุมชน

จุดเด่นของร้านซักผ้าหยอดเหรียญจาก DR.TIGER LAUNDRY

“จุดเด่นของเครื่อง คงทน ประหยัดไฟฟ้า มีความทันสมัย และราคาไม่แพง คุ้มค่ากับการลงทุนแฟรนไชส์ ในการทำร้านสะดวกซักมากที่สุด”

มีประสบการณ์
ด้านธุรกิจมากกว่า

30 ปี

เปิดมาแล้วมากกว่า

180 สาขา

แฟรนไชส์มากกว่า

60 จังหวัด

มีทีมขายที่พร้อม
บริการจำนวนมาก
รวดเร็ว

วิสัยทัศน์

เรามุ่งสู่การเป็นผู้นําที่เป็นเลิศในด้านธุรกิจบริการสะดวกซัก 24 ชม. พร้อมสร้างความแตกต่าง เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น โดยการส่งมอบบริการแฟรนไชส์ คืนทุนเร็วที่มีคุณภาพเหนือกว่า ด้วยความทันสมัย เพื่อสร้างความพึงพอใจอันสูงสุดแก่ลูกค้าที่ลงทุนแฟรนไชส์ร่วมกับเราในระดับมาตรฐานสากล

พันธกิจ

ดําเนินธุรกิจด้านบริการสะดวกซัก 24 ชม. อย่างครบวงจร เพื่อเป็นผู้นําในการทําธุรกิจลงทุนร้านซักผ้าหยอดเหรียญ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้บริการลงทุนร้านซักผ้าหยอดเหรียญจากเราเป็นอันดับแรก สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมให้ดีขึ้น ด้วยการนํานวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ในชีวิตประจําวัน เพิ่มความสะดวกสบายที่มากกว่า ผ่านบริการสะดวกซักจากร้านซักผ้าหยอดเหรียญสวย ๆ ของเรา 


โดยเราตั้งเป้าขยายสาขาแฟรนไชส์ร้านซักผ้าหยอดเหรียญสวย ๆ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัดเพื่อผลักดันประเทศไทยผ่านแฟรนไชส์ คืนทุนเร็วรูปแบบดังกล่าว ให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล 5.0 อย่างแท้จริง