Dr. Tiger สาขา สระแก้ว

ที่อยู่

3 ตำบล บ้านใหม่ หนองทราย อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120

จุดสังเกต

ร้านตั้งอยู่ทางไป วัดเขาน้อยอนุบรรพต แยกยูเทิร์น กลับรถ ที่ 2
กลับรถมาเจอเลย ร้านอยู่ทางซ้ายมือ