Dr. Tiger สาขา ฉะเชิงเทรา2

ที่อยู่

3304 ตำบล หนองตีนนอก อำเภอ บ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24140

จุดสังเกต

ร้านไกล้กับทางเข้าหมู่บ้านหนองบัว