Dr. Tiger สาขา ภูเก็ต (สามกอง)

ที่อยู่

417 ถนน เยาวราช ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

จุดสังเกต

อยู่เยื้องกับตลาดนัดชิลล์วา